Overheden zijn regelmatig in conflicten verwikkeld

Zowel met burgers, bedrijven en organisaties. Denk maar aan geschillen over het verlenen of weigeren van vergunningen, onteigeningen, het (niet) krijgen van subsidies, bodemsaneringen, buurtwegen, openbare erfdienstbaarheden, enz. Ook werknemers van de overheid, zoals ambtenaren en personeel van het gemeenschapsonderwijs, kunnen in aanvaring komen met hun werkgever. Voor burgers lijkt de drempel om te bemiddelen met overheden misschien hoog, maar het gebeurt en de ervaringen zijn positief. Zeer dikwijls is het mogelijk conflicten met de overheid te voorkomen of op een constructieve manier op te lossen.

DAAROM BIED IK VOLGENDE DIENSTEN AAN

eric lancksweerdt

Eric Lancksweerdt

 

√ Erkend bemiddelaar 

√ Hoofddocent “onderhandelen en bemiddelen” aan de faculteit rechten van de universiteit Hasselt, tevens verantwoordelijk voor het uitbouwen van de leerlijn “onderhandelen en bemiddelen”

√ Praktijkassistent aan de universiteit Antwerpen voor het vak “onderhandelen en bemiddelen”

√ Gewezen eerste auditeur bij de Raad van State, waardoor ik een grondige en praktische kennis verwierf van het bestuursrecht

√ Gewezen docent van de vakken “grondige studie bestuursrecht”, “juridisch practicum bestuursrecht” en “recht van de ruimtelijke ordening”

√ Doctor in de rechten met een proefschrift over burgerparticipatie

√ Auteur van talrijke publicaties over bemiddeling (lees meer)

√ Veel gevraagd spreker voor lezingen over bemiddeling (lees meer)

√ Erg begaan met thema’s zoals recht en menselijkheid, recht en ethiek, op samenwerking gerichte vormen van beroepsuitoefening

Voordelen

Bemiddeling en andere vormen van alternatieve conflictoplossing bieden veel voordelen.

Voordeel:

Doorgaans sneller en goedkoper dan een gerechtelijke procedure.

Voordeel:

Verbetering van de communicatie en de relatie tussen de betrokkenen.

Voordeel:

Grote tevredenheid over de methode van aanpak.

Voordeel:

Wel overwogen, gedragen oplossingen die stand houden op lange termijn.

Voordeel:

Op maat gemaakte oplossingen die de partijen zelf uitwerken en die een antwoord bieden op hun specifiek probleem.

Voordeel:

Er wordt een omslag gemaakt van vastgeroeste standpunten naar onderliggende belangen.

Voordeel:

De niet-juridische aspecten van het probleem komen ook aan bod.

Missie en Visie

Missie

  • Ik wil constructieve vormen van conflictpreventie en conflictoplossing met openbare besturen op allerlei manieren in de wereld zetten, onder meer door diensten aan te bieden die precies daarop zijn gericht.

Visie

  • Ik heb vertrouwen in verantwoordelijkheidszin, de probleemoplossende capaciteiten en de kracht van mensen. Vanuit die kracht kunnen zij, ook in moeilijke omstandigheden, zorg dragen voor de relatie met de ander en op zoek gaan naar creatieve oplossingen voor allerlei uitdagingen.

Contact

Heeft u een vraag, aarzel niet vrijblijvend contact te nemen.

 

Tel | E-mail Eric Lancksweerdt

0488 394 295
eric.lancksweerdt@gmail.com